Intacs


Intacs

Intacs

Kornea ringleri PMMA maddesinden yapılmış kornenın içine ve dış kenarına yakın yerleştirilen yuvarlak halkalardır.
 
Özel cerrahi set ve teknikler yardımı ile kornea içine yerleştirilirler. Bu cerrahide İntacs cihazının kendi cerrahi seti ile veya yeni bir sistem olan Femtosecond lazer kullanılarak halkaların kanalları oluşturulabilir. İki yöntemde de korneanın merkezdeki gören alanına hiç dokunulmadan cerrahi uygulanmış olur.Halkalar korneanın çevresine baskı yaparak ve bu bölgeyi düzleştirerek etki ederler.
 
Kornea segmentleri düşük miyopları tedavi etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Ancak sadece çok düşük miyoplarda, astigmatı olmayan gözlerde sınırlı kullanım alanı olduğu için ve Lasik sonuçları daha başarılı olduğu için miyop tedavisinde pratikte kullanımı çok nadirdir. Bugünkü gerçek ve çok başarılı kullanım alanı keratokonus hastaları ve başarısız veya yanlış laser cerrahisi sonrası oluşmuş kornea komplikasyonlarının tedavisidir...